חיפוש

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

מועד פרסום:01.06.2021.

סרגיי בינקין ופולג באום (להלן: "מפעילת האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר מפעילת האתר, הפועל בכתובת האינטרנט https://guardianangel.co.il או בכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת האתר (להלן: "האתר")

מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים או תאגיד רשום על פי דין. הזמנה באתר תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר

מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות במפעילת האתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

 • מסירת פרטים ומידע אישי למפעילת האתר

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה למפעילת האתר באמצעות דף "צור קשר" באתר בכתובת הנ"ל או בכתובת הדוא"ל [email protected] או באמצעות מכתב שתשלח לכתובת מפעילת האתר: שלמה בן יוסף 16/22, אשדוד.

נציגי מפעילת האתר עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 

 • מסירת פרטים ומידע אישי למפעילת האתר

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירת פרטים ומידע למפעילת האתר תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול מפעילת האתר, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן למפעילת האתר.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע למפעילת האתר, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי מפעילת האתר.

 • מידע שנאסף במהלך השימוש באתר
 • פרטיותו של המשתמש באתר חשובה לנו והפרטים היחידים שנשמרים באתר, המאובטח במערכות אבטחת המידע המתקדמות ביותר בהתאם לת"י ISO/IEC 27001, הינם כתובת דוא"ל, טלפון, שם, כתובת מגורים וכתובות למשלוח הזמנות.
 • בנוסף ולשם שיפור חווית הגלישה של המשתמש באתר ולמען שיפורים עתידיים של האתר ומערכותיו, מפעילת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר נתונים מגוגל אנליטיקס ונתונים מפרסומים בפייסבוק.
 • בזמן הזנת מידע לאתר על ידייך במסגרת הליך ההרשמה לאתר ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או במסגרת ביצוע הזמנה/רכישה באמצעות האתר ו/או בהזנת כל מידע או חומר אחר באתר, הנך מאשר למפעילת האתר להשתמש במידע כאמור, לרבות מידע אישי, ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי מפעילת האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע"). הנך רשאי לבקש את מחיקת המידע האישי שלך ממאגר המידע במשלוח הודעה בכתב למפעילת האתר, ומפעילת האתר תסיר את המידע האישי שלך ממאגר המידע בתוך 3 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה הודעתך כאמור, או זמן ארוך יותר ככל שמידע מגובה באמצעי גיבוי חיצוני, למעט מידע שמפעילת האתר נדרשת לשמור בהתאם לחובות המוטלות עליה על פי דין ו/או נדרש לצרכי יישוב סכסוכים או אכיפת הסכמים שבין מפעילת האתר לבינך ו/או גורמים קשורים.

 

 • השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף מפעילת האתר במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות –

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • כדי לאפשר לנותני השירותים אליהם יקשר אותך האתר לפנות אלייך בהצעה למתן שירותים כמפורט בתקנון האתר;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והמוצרים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כדי לתווך בינך לבין נותני צדדים שלישיים בקשר למתן שירות לגביו התעניינת באתר, פעילויות בקשר אליו ואל מפעילת האתר, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתקנון האתר;
 • ליצירת קשר איתך כשמפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • כדי לאכוף את ,תקנון השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשמפעילת האתר סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון השימוש באתר.
 • שליחת עדכונים ומידע פרסומי
 • על ידי לחיצה על חלונית האישור בזמן הזנת מידע לאתר על ידייך במסגרת הליך ההרשמה לאתר ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או במסגרת ביצוע הזמנה/רכישה באמצעות האתר ו/או בהזנת כל מידע או חומר אחר באתר, הנך מאשר למפעילת האתר לעשות שימוש בפרטים שמסר לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, מסרון SMS או MMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע למפעילת האתר, לאתר, למוצריהם, להטבות הניתנות על ידם (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב (להלן: "דיוור ישיר"), וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.
 • הנך רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת במתן הודעה בכתב כאמור למפעילת האתר , ומפעילת האתר תסיר את המידע האישי שלך ממאגר המידע בתוך 3 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה הודעתך כאמור, או זמן ארוך יותר ככל שמידע מגובה באמצעי גיבוי חיצוני, למעט מידע שמפעילת האתר נדרשת לשמור בהתאם לחובות המוטלות עליה על פי דין ו/או נדרש לצרכי יישוב סכסוכים או אכיפת הסכמים שבין מפעילת האתר לבינך ו/או גורמים קשורים
 • מובהר כי כל עוד לא תתקבל אצל מפעילת האתר בקשה להסרה ממאגר הדיוור כאמור, מפעילת האתר לא תבדוק את נכונות הפרטים שמסרת כאמור או את רלוונטיות הדיוור הישיר שבוצעה אלייך כאמור, ותהיה רשאית לעשות שימוש בפרטייך בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לאמור במדיניות פרטיות זו.
 • מסירת מידע לצדדים שלישיים

ככלל מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • לצורך מתן הצעות ו/או פניות לקבלת פרטים מאת נותני השירותים אשר יקושרו אלייך בעקבות פנייתך באתר;
 • אם תפר את הוראות תקנון השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר;
 • בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת האתר ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעילת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. מפעילת האתר לא תחשוף ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם מפעילת האתר תארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
 • על פי בקשתך המפורשת.
 • היכן נשמר המידע?

המידע שמפעילת האתר אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 • Cookies

מפעילת האתר עשויה להשתמש באתר ב"עוגיות" ("Cookies") לצורך תפעולה השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

"עוגיות" ("Cookies") הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

מפעילת האתר עשויה להיעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה retargeting) בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש"אהבת", להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out"):

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן.
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחץ כאן. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחץ כאן.

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

 • אבטחת מידע

המפעילה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

למרות האמור, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, המפעילה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות במפעילה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

לעיתים המפעילה תציע לך אפשרות לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, במקוד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. המפעילה נוקטת אמצעי אבטחה שונים על מנת לוודא שהמידע יימסך אך ורק לך אך אבטחה אפקטיבית תלויה גם בך. כל למשל מסירת כתובת דוא"ל שגויה או אי עדכון כתובת מגורים עלולה לגרום לך שמידע אישי יימסר למען שאינו נכון.

 

 • זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א–1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש למפעילת האתר – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי מפעילת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש מפעילת האתר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למפעילת האתר לפעול כאמור.

 • שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

רוצה ״שהמלאך השומר״ יעזור לך למצוא את העו״ד המושלם עבורך?

עורך דין רגולציה
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue