חיפוש

מעל ל2 תובעים? צריך עורך דין תביעה ייצוגית

עורך דין תביעה ייצוגית

מעל ל2 תובעים צריך עורך דין תביעה ייצוגית

כאשר אדם מעוניין להגיש תביעה לבית המשפט, במידה ומדובר בבית דין לתביעות קטנות הוא יכול להגיש את התביעה באופן עצמאי ללא צורך בייצוג של עורך דין.

יש לו אפשרות כמובן בייצוג של עורך דין ותמיד מומלץ להיוועץ עם אחד.

כאשר מדובר בתביעה גדולה בבית המשפט יש צורך בייצוג של התובע וגם בייצוג של הנתבע על ידי עורכי דין- כאשר כל צד מיוצג על ידי עורך דין בנפרד.

אך מה קורה כאשר מדובר בתביעה של אדם שמעוניין לתבוע בשם מספר אנשים? כאשר הפגיעה היא לא רק לאדם אחד אלא לכמה אנשים שנפגעו מאותו מקור וביחד יש להם את הכוח ואת האפשרות לתבוע? במקרים כאלה יש צורך בייצוג על ידי עורך דין תביעה ייצוגית.

עורך דין תביעה ייצוגית

מה זו תביעה ייצוגית ומה תפקידו של עורך דין תביעה ייצוגית?

תביעה ייצוגית נועדה על מנת להחזיר את הכוח לצרכן במידה ונעשה לו עוול, סוג של אכיפה חוקית של נזק שנגרם לאותה קבוצה של אנשים.

כאשר אדם אחד מעוניין לתבוע בשם קבוצה שלמה של אנשים אשר נפגעו מאותו גורם הוא יכול לעשות זאת על ידי תביעה בבית משפט אזרחי.

הסיבה להגשת תביעה ייצוגית בתור קבוצה ולא שכל נפגע יתבע באופן נפרד היא שהנזק שנגרם לכל אחד ואחד הוא לרוב נזק קל שלא מצדיק את עלויות הגשת התביעה ומהווה טרחה גדולה מדי. אבל כאשר קבוצה של נפגעים תובעת על ידי נציג תביעה אחד בשם כל הקבוצה- העלויות של התביעה משתלמות והפיצוי שיתקבל יהיה גבוה יותר מאשר בתביעה של אדם אחד.

ברוב המקרים של תביעות ייצוגיות ניתן למצוא תביעות בתחומים הבאים- נושאים פיננסיים כגון תביעות בנקאיות, מסחר בשוק ההון, ניירות ערך וביטוח, נושאים הקשורים לאיכות הסביבה, תביעות ייצוגיות נגד רשויות כגון רשות המס והתנהלות של עיריות שונות, ותביעות הנוגעות להגנת הצרכן- הטעיית הצרכן, הפרת חוק הכנת הצרכן גביית יתר ועוד.

כאשר יותר מאדם אחד נפגע מאחד הגופים האלו ומעוניין להגיש תביעה שנגדו האופציה היחידה שקיימת עבורה היא ניהול הליך משפטי של תביעה ייצוגית.

הליך שכזה לא היה יוצא לפועל אם כל אחד מהנפגעים בפרשה היה מבקש להגיש את התביעה באופן אישי ופרטני.

עורך דין תביעה ייצוגית שלוקח עליו את התביעה מרכז את כל הנפגעים מאותו מקרה ספציפי תחת תביעה אחת ועל ידי כך חוסך בעלויות מנהליות ובזמן יקר ומאחד מספר רב של תביעות להליך משפטי אחד.

עורך דין תביעה ייצוגית

מתי יש צורך בשירותיו של עורך דין תביעה ייצוגית?

כאשר לאדם אחד נגרם נזק כלשהו ברוב המקרים הוא היה פונה לבית המשפט לתביעות קטנות ותובע באופן עצמאי או עם עורך דין שמייצג אותו.

אך כאשר יש יותר מאדם אחד שנפגע מאותו הגוף או מאותו המקרה הנזק שנגרם עבור כל אחד ואחד מהם הוא אולי קטן יחסית אך כקבוצה הנזק הוא גדול למדי וייתכן שמתאים לתביעה ייצוגית.

גם אם מדובר בצרכן יחיד שנפגע מחברה כלשהי תאגיד רשות או גוף מסחרי , ברגע שישנם עוד אנשים אשר נפגעו מקרה דומה  יש לפנות להתייעצות עם עורך דין תביעה ייצוגית.

בהתייעצות עם עורך דין תביעה ייצוגית יש להגיש את כל הנתונים ולספק את כל המידע בדבר הנזק שנגרם ולהראות שניתן להוכיח שהוא אכן נגרם לכמה אנשים.

כמו כן מומלץ לברר לגבי כל הבדיקות המקדימות שנדרשות לבצע טרם ההגשה של הבקשה לאישור להגיש תביעה ייצוגית ולבדוק אם בעבר הוגשה תביעה ייצוגית דומה או מול אותו הגוף ואיך היא הסתיימה..

מטרתה של תביעה ייצוגית היא לתקן את העוול שנגרם לאותה קבוצה של אנשים ולמצות את הזכויות שלהם ולכן יש צורך בהתייעצות ובייצוג של עורך דין תביעה ייצוגית שמכיר את התחום וידע כיצד להגיש את הבקשה לניהול תביעה ייצוגית וגם כיצד לנהל אותה.

תביעה ייצוגית אכן מתנהלת בבית משפט כמו כל תביעה אחרת למרות שהיא מוגשת על ידי קבוצה של אנשים שתובעים ולא על ידי תובע אחד, אבל יש הבדל אחד עיקרי והוא- טרם הגשת התביעה הייצוגית לבית המשפט יש להגיש בקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית.

גם במקרה זה יש צורך כמובן בשירותיו של עורך שין תביעה ייצוגית שידע להגיש את הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית ולקבל את האישור של בית המשפט לנהל את התביעה שכזו ורק לאחר קבלת האישור תהפוך התביעה באופן רשמי לתביעה ייצוגית.

הסיבה להגשת בקשה לקבלת אישור לתביעה ייצוגית היא שבהרבה מאוד מקרים הוכח שברגע שהתקבל האישור הצליחו הצדדים – הצג הפוגע והצד הנפגע להגיע לפשרה בחסות של בית המשפט.

לאחר שהנפגעים קיבלו את הפיצוי בהסכמה לא היה צורך להתחיל את תהליך התביעה ומאז יש צורך בקבלת האישור לתביעה ייצוגית לפני תחילת התהליך המשפטי שעולה הרבה כסף ואורך לא מעט זמן.

עורך דין תביעה ייצוגית

עורך דין תביעה ייצוגית מומחיות בפני עצמה

עורך דין תביעות ייצוגית ידע כיצד להגיש את הבקשה לקבלת אישור להפוך תביעה לתביעה ייצוגית ולוודא טרם ההגשה של הבקשה שאכן התביעה עומדת בתנאים של בית המשפט לצורך קבלת האישור, והתנאים הם:

-התובע הספציפי שהגיש את התביעה הייצוגית הוא אחד מהנפגעים ובעל עילת תביעה אישית בתביעה.

-בדיקה של בית המשפט אם קיימת עבור התובע (בשם קבוצת הנפגעים) עילת תביעה לכאורה כלומר- האם בכלל קיים סיכוי שאותה קבוצה תזכה בתביעה הייצוגית בסופו של דבר.

-בית המשפט צריך לקבוע שאכן מדובר בתביעה שיש לה עילה משותפת ובסיס משותף של כל הקבוצה של הנפגעים ולא רק של תובע אחד או מספר תובעים. יש צורך להוכיח בפני בית המשפט שאכן מדובר בקבוצה אחת בעלת אינטרס משותף ושאין כל עניין לכל אחד מהנפגעים בנפרד להגיש תביעה פרטנית מפאת הזמן שהיא לוקחת והסכומים שהיא עולה ולכן הם מעדיפים לאגד ולאחד את התביעות כולן לתביעה ייצוגית אחת.

-יש לוודא שהגוף הנתבע או גוף אחד שמשותף בתביעה לכל התובעים ומדובר במקרה אחד משותף ולא בכמה מקרים שיש לבחון כל אחד מהם בנפרד.

-יש לבדוק ולוודא שהתביעה הייצוגית הוגשה ללא כוונת נקמה או סחיטה או כל הרעה למצב של הגוף הנתבע.

תנאי נוסף לקבלת אישור להגשת תביעה ייצוגית קשור ישירות אל עורך דין תביעה ייצוגית והוא בדיקת בית המשפט אם מדובר בתובע הולם, כלומר- אם עורך דין תביעה ייצוגית אשר לקח על עצמו את ייצוג התיק יכול לעמוד במעמסה של תביעה שכזו ויכול לנהל את התיק ואף ראוי לבצע את הליך הייצוג בתביעה ייצוגית מבחינת שמו ומעמדו כעורך דין.

עורך דין תביעה ייצוגית

דגשים נוספים בהגשת תביעה ייצוגית ובפניה לייצוג של עורך דין תביעה ייצוגית:

-חשוב להגיע אל עורך דין תביעה ייצוגית כקבוצה מגובשת עם כמה שיותר מידע ונתונים שמוכיחים את הקשר ואת הפגיעה של אותו גוף בכל אחד ואחד מהנפגעים

-חשוב להחליט מראש מי מייצג את הקבוצה ושהוא יהיה איש הקשר מול עורך דין תביעה ייצוגית וידאג לעדכן את שאר חברי הקבוצה על מנת לא לייצר טלפון שבור או בלגן בתקשורת.

-מומלץ לברר על תביעות קודמות שנתבעו בתחום אל מול אותו גוף או במקרה דומה כיצד הן התנהלו ואיך הן הסתיימו

-מומלץ לבחור עורך דין תביעה ייצוגית אשר מכיר את התחום בו מעוניינים לתבוע וגם בעל ניסיון וותק בייצוג תובעים בבית המשפט בתביעות פרטניות באופן כללי ובהגשת בקשה לקבלת אישור להגשת תביעה ייצוגית וכן בייצוג קבוצות תובעים בתביעה ייצוגית. חשוב לשאול אותו על תיקים קודמים שלו איך הם הסתיימו, לבקש לדבר עם לקוחות שכבר תבעו איתו ולוודא שמקבלים ממנו את כל המידע הרלוונטי לאורך כל התהליך.

-חשוב לדעת שכאשר מדובר בתביעה ייצוגית התובעים לא משלמים את שכר הטרחה של עורך דין תביעה ייצוגית והוא נרתם למשימה ביחד איתם. שכר הטרחה של עורך הדין נקבע על ידי בית המשפט שמנהל את הליך התביעה הייצוגית ומי שמשלם אותו הוא הצד השני- הצד הנפגע.

-למרות שהנתבע לא משלם כלל על הייצוג של עורך דין תביעה ייצוגית- הוא זכאי לקבל פיצוי כספי עבור הגשת התביעה וזאת על מנת לעודד את הצרכנים ואת הציבור הרחב להגיש תביעות ייצוגיות במקרים בהם ישנה קבוצה גדולה של אנשים שנפגעו מאותו גוף או מאותו מקרה ולא לוותר גם אם מדובר על נזק כספי נמוך יחסית.

מכירים מישהו שהמאמר יכול לעניין אותו?שתפו איתו:

  • אתר המלאך השומר עובד עם משרדי עורכי דין הגדולים והמקצועיים ביותר בתחומם בארץ. עורכי דין שהוכחו פעם אחר פעם כמקצועיים, אמינים ומייצרים תוצאות בשטח. והפנייה שלך תגיע אך ורק לעורך דין מומחה בתחום אליו אתה זקוק לייעוץ/עזרה משפטית.
  • האלגוריתם החכם וצוות האתר אצלנו יודעים לסווג את סוג הפנייה שלך ולשלוח אותה אך ורק לעורך דין שמתמחה בתחום אליו אתה זקוק לייעוץ/עזרה משפטית.
  • אנחנו עושים את מירב המאמצים על מנת שתקבל תשובה מעורך דין לא יותר מ-24 שעות לאחר שליחת הפנייה דרך האתר.
  • חיפוש עורך דין דרך האתר המלאך השומר ברגע זה נעשה ללא עלות כלל מצידך.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

שתפו אותנו

קטגוריות נבחרות

יצירת קשר

רוצה ״שהמלאך השומר״ יעזור לך למצוא את העו״ד המושלם עבורך?

עורך דין רגולציה
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue